Murmels

moeder zijn is leuk!

Recht op een vader

Onder mijn vrienden en kennissen zie ik vaak dat er veel onduidelijkheid bestaat over het erkennen van een kind en het gezag over een kind hebben. Aangezien ik zeven jaar bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel heb gewerkt, dacht ik dat het een goed idee was om eens een paar misverstanden uit de wereld te helpen.

Laat mij allereerst duidelijk zijn over de onderhoudsplicht. Deze geldt voor de verwekker van het kind ook al heeft hij het kind niet erkend! Veel mensen denken dat deze verplichting pas ontstaat na het erkennen, maar dat is niet zo. Hiermee ‘erkent’ de man alleen die verplichting. Als een biologische vader niet wil meebetalen aan de verzorging van zijn kind, heeft de moeder de mogelijkheid om door de rechter te laten regelen dat deze man alimentatie moet gaan betalen. Dit kan middels de vaderschapsactie of via een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap.

Vervolgens, als de vader het kind erkent, heeft hij nog steeds weinig rechten. Hij heeft recht op omgang met het kind en op informatie over het kind. Maar als de ouders ruzie hebben en de moeder dwarsligt, blijkt dit recht nog wel eens moeilijk af te dwingen. De kinderrechter zal elke beslissing die hij neemt in het belang van het kind doen en soms betekent dit dat de vader naar omgang kan fluiten.

Verder, pas als een vader het gezag heeft, heeft hij het recht om mee te beslissen over belangrijke zaken die het kind aangaan. Bijvoorbeeld naar welke school het kind gaat, medische ingrepen etc. Dit gezag moet je als je niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap hebt, apart regelen. De moeder moet hiervoor toestemming geven. De formulieren vraag je aan bij de rechtbank en die stuur je ingevuld en ondertekend terug.
Omdat ik vind dat mijn dochter recht heeft op een vader die actief betrokken is bij haar leven, heb ik ervoor gekozen dit gezag zo snel mogelijk te regelen. Wat er ook gebeurt tussen mij en mijn partner in de toekomst, dat is onze verantwoordelijkheid en daar moeten wij dan samen uitkomen. Helaas is het ook in het geval dat de vader het gezag heeft zo, dat de rechter uitspraken kan doen in het belang van het kind, die nadelig zijn voor de vader. Erkenning kan je al tijdens de zwangerschap regelen, maar het gezag pas na de geboorte. Mijn advies is: doe dit zo snel mogelijk. Ik ken te veel verhalen van moeders die de macht die ze hebben door als enige het gezag te hebben, misbruiken. Afgezien van de gevallen waarin dit gerechtvaardigd is, vind ik dat je dit een kind niet aan mag doen. Een kind heeft recht op zijn vader.

[really_simple_share]

Plaats een reactie

2 Reacties

  1. FvZ says:

    Dit klopt absoluut niet wij zaten in een situatie dat vader ook het gezag had. Moeder lag dwars en vader kon en mocht niets. Na lang touwtrekken heeft moeder het kind bij vader gedumpt en nog houd ze alles tegen terwijl er geen omgang is.
    Dus mijn conclusie is als vader zijnde heb je weinig te zeggen ook al heb je het gezag!

    • Susanne says:

      Wat vervelend dat het bij jullie weinig uithaalde dat je het gezag hebt. Ik vind zelf ook dat de moeder in verhouding tot de vader erg veel macht heeft. Ik denk wel, wil je al een kans maken in zo’n situatie dat het wel helpt dat je het gezag hebt. Hoe dan ook, erg vervelend zo’n situatie.